07
- Kwiecień
2016
Opublikowane przez: Specjalista
Audyt roczny

Audyt roczny to inaczej ujmując rewizja finansowa. Audyt polega na przeanalizowaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Umożliwia to sprawdzenie, czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Audyt finansowy to wiele korzyści. W każdym przedsiębiorstwie przyda się taka kontrola, by mieć pewność, że nie wkradły się żadne niechciane błędy.

Audyt roczny pozwala stwierdzić między innymi czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz czy zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Określa również o zgodności sprawozdania z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe.

Dodaj komentarz