26
- Marzec
2018
Opublikowane przez: Specjalista
Instrukcja przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej jest bardzo istotnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Ma to ogromne znaczenie, gdyż na podstawie danych zawartych w tym aktach kolejno wypłacane są renty, emerytury oraz wszelkie zasiłki.

Instrukcja przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej uległa znacznym modyfikacjom w 2018 roku. Przede wszystkim czas przechowywania tych akt został skrócony. Dotychczas pracodawca musiał magazynować je przez pół wieku. Aktualnie będzie musiał robić to jedynie przez 10 lat. Ponadto to ZUS będzie gromadził informacje niezbędne do ustalenia i przyznania świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Pracodawca dodatkowo będzie mógł dobrowolnie magazynować te dane w formie elektronicznej, co znacznie zmniejszy koszty ponoszone przez pracodawców w związku w przechowywaniu akt pracowniczych. Szacuje się, że aktualnie przedsiębiorcy przekazują na to ponad 130 mln zł rocznie.

Pracodawcy, którzy nie będą należycie wypełniać swoich obowiązków będą musieli liczyć się z możliwością narzucenia na nich kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Dodaj komentarz