15
- Luty
2019
Opublikowane przez: Specjalista
Nowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego 2019

Od października 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy. Wprowadza ona obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.

Do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek składać sprawozdanie właściciele spółek: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, aukcyjnych i europejskich.

Sprawozdanie finansowe możesz złożyć:
– bezpłatnie, jeżeli posiadasz konto w systemie S24, a spółkę reprezentuje osoba, której numer PESEL jest ujawniony w KRS,
– płatnie, jeżeli jesteś obywatelem polskim i nie masz ujawnionego numery PESEL w KRS, cudzoziemcem i nie masz numeru PESEL, pełnomocnikiem, prokurentem.

Dokument należy złożyć do 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Zatwierdzenia dokonuje np. walne zgromadzenie wspólników do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Usługę można zrealizować w sądzie rejonowym.

Nowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego 2019 wydają Ci się za trudne, aby samodzielnie poradzić sobie z nimi? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Dodaj komentarz