15
- Luty
2019
Opublikowane przez: Specjalista
Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego

Od bieżącego roku sprawozdanie finansowe musisz wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną i opatrzyć go e-podpisem osoby upoważnionej.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, określonego w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe musi zawierać pełną nazwę i adres jednostki, nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy, podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzenia dokumentu, datę sporządzenia.

W skład poprawnie przygotowanego sprawozdania finansowego zalicza się:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informację dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informację dodatkowe i objaśnienia.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem i wysyłaniem e-sprawozdań. Dodatkowo podejmując współpracę z naszą firmą masz pewność, że wszystko zostanie załatwione w odpowiednim terminie.

Dodaj komentarz