Księgowość jest kolejnym fundamentem, którego prawidłowe funkcjonowanie jest w stanie zapewnić przedsiębiorcy efektywniejszy rozwój firmy, który z pewnością może przyczynić się do szybszego sukcesu prowadzonej działalności. W naszej ofercie księgowej znajduje się:

– prowadzenie księgowości pełnej,
– prowadzenie księgowości uproszczonej,
– prowadzenie ewidencji księgowych,
– sporządzanie rocznych sprawozdań,
– prowadzenie kadr i płac,
– rozliczanie pracowników wobec ZUS,
– sporządzanie dokumentów dotyczących wynagrodzeń,
– prowadzenie kartotek pracowników,
– prowadzenie działu kadr i płac,
– opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
– opracowanie zakładowego planu kont,
– ewidencja środków trwałych.

Warto nawiązać współprace z biurem rachunkowym, ponieważ pozwala to bezpiecznie zarządzać firmą. Daje to gwarancję, że księgowość jest prowadzona w oparciu o aktualne przepisy prawne.