31
- Styczeń
2017
Opublikowane przez: Specjalista
Otrzymałem niezrozumiałe pismo

Otrzymałeś pismo z Urzędu Skarbowego i nie wiesz co powinieneś zrobić? Pomożemy Ci załatwić formalności!

Często przedsiębiorcy, którzy nie przykładają dużej uwagi do sposobu prowadzenia księgowości otrzymują wezwanie z urzędu skarbowego, które nakazuje stawić się osobiście w siedzibie urzędu. W takiej chwili właściciele firm zadają sobie pytanie „ co zrobiłem nie tak?” oraz „co teraz powinienem zrobić?”.

Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Wynika to z art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej. Korzystając z tego narzędzia organ podatkowy przede wszystkim realizuje nałożony na niego obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych czynności procesowych, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jej odpowiedniego załatwienia.

Wezwanie najczęściej ma formę pisemną.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc dla osób, które nie wiedzą co powinny zrobić, aby wyjaśnić sprawę w urzędzie skarbowym.

W ramach usługi Reprezentacji przed Urzędem Skarbowym i ZUS oferujemy:
– przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej oraz odwołań do ZUS
– zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach urzędowych

Dodaj komentarz