12
- Marzec
2019
Opublikowane przez: Specjalista
Po co Karta Polaka?

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność cudzoziemca do polskiego narodu. Nie jest ona jednak równoznaczna z nadaniem osobie z zagranicy obywatelstwa polskiego, prawa do pobytu czasowego lub stałego na terytorium Polski. Możesz zastanawiać się w takim razie w zasadzie po co Karta Polaka jest przyznawana.

Posiadanie Karty Polaka wiąże się z szeregiem uprawnień, do których należy między innymi:
– możliwość darmowego otrzymania wizy krajowej,
– korzystanie z pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia oraz w ramach jego kompetencji,
– podejmowanie legalnej pracy na terytorium Polski,
– korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanach nagłych na takich samych zasadach co polscy obywatele,
– darmowe zwiedzanie polskich muzeów narodowych,
– korzystanie z 37% ulgi na przejazdy kolejowe.

Karta Polaka przyznawana jest osobie, która w dniu składania wniosku posiadała obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR bądź dysponowała statusem bezpaństwowca. Dziecku Kartę Polaka przyznaje się na wniosek rodziców.

Dodaj komentarz