18
- Czerwiec
2018
Opublikowane przez: Specjalista
Przygotowywanie projektów zakładowych plan kont

Zakładowy plan kont stanowi część składową systemu rachunkowości. Na jego podstawie księgowane są poszczególne operacje finansowe. Jest to zatem narzędzie niezbędne do zarządzania organizacją oraz wykonywania rozliczeń finansowych.

Zakładowy plan kont złożony jest z księgi głównej oraz kont pomocniczych. Ustalając Wykaz kont księgi głównej konieczne jest uwzględnienie specyfiki danej działalności, przyjętego sposobu wyceny, możliwość sporządzenia sprawozdań statystycznych i podatkowych, jak również wymogów, które dotyczą dokonywania odpisów aktualizujących. Konta pomocnicze odnoszą się bezpośrednio do kont księgi głównej.

Plan kont należy założyć zgodnie ustawą o rachunkowości. Bardzo ważne jest, aby odzwierciedlał działalność danego podmiotu. Zmiany w nim nanoszone należy dokonywać pisemnie w formie aneksu do zatwierdzonego planu kont.

Przygotowywanie projektów zakładowych plan kont warto powierzyć specjalistom ze względu na ich skomplikowaną strukturę oraz problematykę związaną z ich opracowaniem. Jeżeli szukasz pomocy w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz