31
- Marzec
2016
Opublikowane przez: Specjalista
Sporządzenie bilansu spółki akcyjnej

Prowadzenie spółki akcyjnej wiąże się z bardzo wieloma obowiązkami. Jest ich znacznie więcej niż w innych spółkach. Corocznym księgowym obowiązkiem jest sporządzanie bilansu spółki akcyjnej. Stanowi on element każdego sprawozdania finansowego, które należy sporządzić za każdy okres rozliczeniowy w firmach, prowadzących pełną rachunkowość.

Sporządzenie bilansu spółki akcyjnej wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji, która potwierdza stan księgowy aktywów i pasywów ze stanem rzeczywistym. Po jej przeprowadzeniu i uwzględnieniu niedoborów lub nadwyżek, następuje czas sporządzenia tego dokumentu. Powinien on zawierać dane firmy, podpisy księgowego, który sporządza bilans oraz kierownika jednostki, a także dzień bilansowy oraz datę jego sporządzenia.

Sporządzanie bilansu spółki akcyjnej nie jest ostatnim obowiązkiem, jaki wiąże się z zakończeniem roku obrotowego w tej spółce. Poza nim na kierowniku ciąży obowiązek wykonania pozostałych dokumentów księgowych, które stanowią całe sprawozdanie finansowe, składane w urzędzie skarbowym i KRS.

Dodaj komentarz