Kwiecień 2018 30
System księgowości
Opublikowane przez: Specjalista

O tym jak ważna jest księgowość w firmie wie niemal każdy przedsiębiorca. Niepoprawne rozliczenia oraz niewłaściwe dokumentowanie zdarzeń gospodarczych powodują, iż przedsiębiorca zostanie pociągnięty do poważnych konsekwencji prawnych. Istnieje wiele sposobów na ułatwienie pracy przedsiębiorcom

Luty 2018 26
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Opublikowane przez: Specjalista

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący (dane sprawozdawcze) i poprzedni rok obrotowy (dane porównawcze). Zestawienie zmian w kapitale własnym jest

Listopad 2017 23
Podatki w spółce z o.o.
Opublikowane przez: Specjalista

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z wieloma obowiązkami przedsiębiorcy. Jednym z nich jest płacenie podatków, które jest ściśle określone w ustawie. Zastanawiają się Państwo z jakich podatków należy się rozliczać prowadząc działalność w takiej