Kwiecień 2018 30
System księgowości
Opublikowane przez: Specjalista

O tym jak ważna jest księgowość w firmie wie niemal każdy przedsiębiorca. Niepoprawne rozliczenia oraz niewłaściwe dokumentowanie zdarzeń gospodarczych powodują, iż przedsiębiorca zostanie pociągnięty do poważnych konsekwencji prawnych. Istnieje wiele sposobów na ułatwienie pracy przedsiębiorcom

Kwiecień 2018 23
Systemy księgowe
Opublikowane przez: Specjalista

Firmowa księgowość jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Poprawnie prowadzone rozliczenia, odpowiednie ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i należyte rejestrowanie wszelkich akt księgowych jest konieczne by zapewnić firmie prawidłowe działanie. Niestety samodzielnie zapewnienie właściwego funkcjonowania firmowej księgowości jest bardzo

Kwiecień 2018 09
Księgowość pełna koszty
Opublikowane przez: Specjalista

Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości stoją przed obowiązkiem przekazania jej jednostkom odpowiednio wykwalifikowanym. Uprawnieni do tego są księgowi oraz biura rachunkowe. Księgowość pełna koszty to zagadnienie nader istotne zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. W przypadku

Kwiecień 2018 03
Ksiegowość przy podatku liniowym
Opublikowane przez: Specjalista

Podatek liniowy to metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Istota działania podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych

Marzec 2018 12
Księgowość a controlling
Opublikowane przez: Specjalista

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy jak bardzo w zarządzaniu firmą może pomóc im właściwie prowadzona księgowość. Ogrom informacji jakich dostarczają analizy, raporty oraz sprawozdania finansowe umożliwiają bezpieczne podejmowanie decyzji ograniczając ryzyko do minimum. Jakie

Styczeń 2018 29
Zaległe faktury do zaksiegowania
Opublikowane przez: Specjalista

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Księgowość musi być prowadzona profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości. Przedsiębiorcy mogą samodzielnie zajmować się prowadzeniem księgowości w swojej firmie,

Styczeń 2018 23
Porady na temat procedury ubiegania się o wizę
Opublikowane przez: Specjalista

Porady na temat procedury ubiegania się o wizę warto zasięgnąć u prawnika. Wiza upoważnia cudzoziemca na przekroczenie granicy państwa oraz na pobyt na jego terenie. Wystawiana jest ona dla obcokrajowców przez konsulaty, a także przez

Styczeń 2018 17
Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców
Opublikowane przez: Specjalista

Od 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady kontroli podatkowej zobowiązujące przedsiębiorców do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Styczeń 2018 17
Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?
Opublikowane przez: Specjalista

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny? Nowelizacja przepisów związanymi z nowymi zasadami kontroli podatkowej nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych informacji z zakresu podatków. Wszystkie dane muszą być generowane oraz przesyłane w

Listopad 2017 27
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Opublikowane przez: Specjalista

Każda firma w momencie założenia ma obowiązek wybrać formę prowadzenia księgowości, jaką będzie stosować przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych i czynnościach z tym związanych. Dokumentami, które uprawniają do dokonania zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe.