Swoją ofertę kierujemy do klientów prowadzących działalność na terenie całej Polski.

Początkowo świadczyliśmy swoje usługi tylko w Małopolsce. Z czasem jednak zdobyliśmy bezcenne doświadczenie, nawiązaliśmy współpracę z większą ilością ekspertów, a także opracowaliśmy system prowadzenia księgowości na odległość. Wynikiem tego działania była możliwość poszerzenia zakresu swoich działań na obszar całej Polski. Obecnie świadczymy usługi stacjonarnie, a także zdalnie.