14
- Maj
2018
Opublikowane przez: Specjalista
Zmiana KPiR na księgi rachunkowe

Przedsiębiorcy w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego zobowiązani są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Prowadzenie tych ksiąg musi być oparte na obowiązujących przepisach oraz ustawie o rachunkowości. KPiR może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Powyżej tego limitu obowiązkowa jest zmiana KPiR na księgi rachunkowe.

Zmiana KPiR na księgi rachunkowe w przypadku podatnika, który przekroczył limit przychodów nastąpi od początku kolejnego roku. W celu zamknięcia KPiR konieczne jest podsumowanie wszystkich kolumn księgi oraz przeprowadzenie spisu z natury, a także ustalenie wyniku z prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo, które przechodzi z księgi przychodów i rozchodów na księgę rachunkową zobowiązane jest do wykonania szeregu czynności określonych przepisami.

Dodaj komentarz